ลบแท็กสินค้า

การดำเนินการลบแท็กสินค้าจะลบแท็กออกจากสินค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการลบแท็กสินค้ามีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการลบแท็กสินค้า
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะลบออกจากสินค้า ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อแท็ก หากต้องการลบแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1,แท็ก2,แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะลบแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการออก: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบแท็กสินค้ามีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID สินค้า ซึ่งจะระบุสินค้าที่จะทำการลบแท็กออก ID สินค้าถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการลบแท็กสินค้าในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะลบแท็กสินค้าออกเมื่อเก็บสินค้าถาวรแล้ว

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ แท็กสินค้าจะถูกลบออกเมื่อสถานะสินค้าเปลี่ยนจากใช้งานอยู่เป็นเก็บถาวรแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน tagsRemove

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี