เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร

การดำเนินการยกเลิกการเก็บถาวรคำสั่งซื้อจะเป็นการยกเลิกการเก็บถาวรคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานแล้วส่งกลับคืนไปยังรายการสินค้าค้างส่ง

ทริกเกอร์

การดำเนินการเลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวรมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะยกเลิกการเก็บถาวร ID คำสั่งซื้อถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการเลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวรในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะเลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อได้รับการคืนเงินแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อไว้ถาวรมีการสร้างการคืนเงินขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเปิดสินค้าในคำสั่งซื้อที่ปิดแล้วอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี