จัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มต้นขั้นตอนการทำงานเมื่อจัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดในคำสั่งซื้อที่รอการจัดการสำเร็จ ในที่นี้คำสั่งซื้อที่รอการจัดการหมายถึงรายการหรือกลุ่มรายการในคำสั่งซื้อที่จะจัดการจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน ดังนั้นทริกเกอร์นี้จึงจะสามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานหลายครั้งให้กับการสั่งซื้อครั้งเดียวกันได้

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วได้

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะจัดเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อได้รับการจัดการแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานนี้ ระบบจะมีการจัดเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อคำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดการแล้ว

การทดสอบทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้สร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบแล้วจัดการคำสั่งซื้อนั้น

รายละเอียด API

ทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน API Graphql ของคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี