การดำเนินการใน Shopify Flow

การดำเนินการคืองานที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุในร้านค้า Shopify และในแอป การดำเนินการยังสามารถส่งอีเมล ข้อความใน Slack และโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP webhook ได้

เมื่อคุณเลือกการดำเนินการที่ขั้นตอนการทำงานของคุณต้องทำแล้ว ระบบจะกรองตัวเลือกของคุณโดยอิงจากทริกเกอร์ของขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี