Czynności w Shopify Flow

Czynności to zadania, które mogą wprowadzić zmiany w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach. Czynności mogą również wysyłać e-maile, wiadomości Slack i wywoływać webhook HTTP dla usług zewnętrznych.

Kiedy wybierzesz czynności do wykonania w ramach procesu workflow, Twoje wybory są filtrowane na podstawie wyzwalacza workflow.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo