Ukryj produkt

W wyniku czynności Ukryj produkt produkt, który uruchamia workflow, staje się niedostępny w wybranych kanałach sprzedaży.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Ukryj produkt ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID produktu identyfikuje produkt przeznaczony do ukrycia. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Ukryj produkt może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który ukrywa produkt, gdy zapasy są równe lub mniejsze niż 10

W tym przykładzie workflow produkty są ukryte, gdy zapasy tej pozycji są równe lub mniejsze niż dziesięć.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację publishableUnpublish.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo