Dodaj tagi produktu

Czynność Dodaj tagi produktu dodaje tag do produktu, który uruchamia workflow.

Pola

Czynność Dodaj tagi produktu zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Dodaj tagi produktów.
Pole Opis
Tagi Tagi do dodania do produktu. Tagi mają wielkość liter. Aby dodać wiele tagów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów jednocześnie, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności dodawane są trzy oddzielne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj tagi produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID produktuidentyfikuje produkt, do który chcesz dodać tagi. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj tagi produktów może być używana w procesach workflow, które rozpoczynają się od następujących wyzwalaczy:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje tagi po dodaniu produktu do sklepu

W tym przykładzie workflow tag new arrival do wszystkich nowo utworzonych produktów.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsAdd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo