Pobierz dane produktu

W procesach workflow wykorzystujących dane o produkcie możesz użyć czynności Pobierz dane produktu w celu pobrania ze sklepu informacji o produkcie. Możesz użyć tej czynności w dowolnym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. Workflow używający wyzwalacza Zaplanowany czas uruchamia się w podanym czasie, a nie w wyniku wystąpienia zdarzenia. Ponieważ w Twoim sklepie lub aplikacji nie wystąpiło konkretne zdarzenie, które uruchamia workflow, żadne dane nie są automatycznie uwzględniane.

Pola

Czynność Pobierz dane produktu zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Pobierz dane produktu.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Sposób sortowania danych zwracanych przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba produktów Wymagane. Maksymalna liczba produktów, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania.
Wybierz zapytanie, aby przefiltrować dane Wymagane. Zapytanie wyszukiwania pozyskujące dane, które mają być użyte w workflow. Wybierz opcję Zaawansowane w celu utworzenia własnego zapytania o produkty, używając składni wyszukiwania API Shopify.
Edytuj zapytanie Zapytanie wyszukiwania używane do wybierania produktów. To zapytanie może być edytowane w celu dostosowania wyników.

Zwrócone dane

Sama czynność Pobierz dane produktu nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Pobierz dane produktu do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Pobierz dane produktu w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Pobierz dane produktu w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. Dla niestandardowo utworzonych zmiennych, użyj obiektu getProductData.

Wyzwalacze

Czynność Pobierz dane produktu może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykładowy workflow, który wysyła wiadomość e-mail ze szczegółami produktów dodanych w ciągu ostatniego tygodnia.

Uruchomienie tego przykładowego workflow jest zaplanowane na każdy poniedziałek na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane produktu jest używana do gromadzenia danych produktów utworzonych w ostatnim tygodniu. Wysyłany jest e-mail z listą opisów produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo