Usuń metapole kolekcji

Czynność Usuń metapole kolekcji usuwa metapola z kolekcji, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole kolekcji zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole kolekcji.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID kolekcji identyfikuje kolekcję, z której mają zostać usunięte metapola. ID kolekcji jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład procesu workflow, który polega na usunięciu metapola kolekcji po jej utworzeniu

W tym przykładowym workflow metapole kolekcji jest usuwane z wszystkich nowo utworzonych kolekcji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo