Usuń metapole kolekcji

Czynność Usuń metapole kolekcji polega na usunięciu metapól z kolekcji, która uruchamia workflow.

Pola

Czynność Usuń metapole kolekcji zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole kolekcji.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID kolekcji identyfikuje kolekcję, z której mają zostać usunięte metapola. ID kolekcji jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na usunięciu metapola kolekcji podczas jej tworzenia

W tym przykładowym workflow metapole kolekcji jest usuwane ze wszystkich nowo utworzonych kolekcji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo