Pobierz dane prób rozliczenia subskrypcji

W procesach workflow, które wymagają danych prób rozliczenia subskrypcji, możesz użyć czynności Pobierz dane prób rozliczenia subskrypcji, aby pobrać informacje o zamówieniach ze sklepu.

Konfiguracja

Pola

Czynność Pobierz dane próby rozliczenia subskrypcji zawiera następujące pola, które są używane do tworzenia zapytania:

Pola używane w czynnościach Pobierz dane.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba wyników Wymagane. Maksymalna liczba wyników, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania. Jednorazowo możesz zwrócić maksymalnie 100.
Zapytanie Wymagane. Wybierz jedno z typowych zapytań lub opcję Zaawansowane, aby utworzyć własne.

Ciąg znaków zapytania

To jest przykładowe zapytanie umożliwiające pobranie prób rozliczenia subskrypcji, które zostały utworzone w ciągu ostatnich trzech dni:

created_at:>'{{ createdAt | date_minus: "3 day" }}'

Zmienna created_at jest filtrem dostępnym w zapytaniu o próby rozliczenia subskrypcji. Można jej używać do wybrania konkretnego komunikatu o błędzie dla prób rozliczenia subskrypcji.

Podczas zapytywania o dane warto znać:

  • Lista dostępnych filtrów prób rozliczenia subskrypcji - Zapytania muszą być zgodne z określoną składnią
  • Nazwy pól wszystkich zapytań można znaleźć w dokumentacji programisty dla obiektu QueryRoot.
  • Wartości pól zapytania nie zawsze są dokumentowane. W niektórych przypadkach wartości można znaleźć w dokumentach API. Wartości pól można też często znaleźć w adresach URL w panelu administracyjnym podczas filtrowania. Na przykład, aby znaleźć wartości zapytań o zamówienie, przefiltruj stronę Zamówienia w panelu administracyjnym, a następnie sprawdź adres URL.
  • Możesz uruchomić lub przetestować zapytanie w swoim sklepie za pomocą aplikacji Shopify GraphiQL.
  • Zwróć uwagę na to, co dzieje się, gdy zapytanie kończy się błędem. Często API zwraca wszystkie wyniki (zamiast żadnego).

Zwrócone dane

Wszystkie czynności Pobierz dane zwracają listę zawierającą od 0 do 100 zasobów. W zależności od przypadku użycia możesz wykorzystywać te dane na różne sposoby:

  • Jeśli musisz obsługiwać każdą pozycję listy indywidualnie, np. aby dodać tag dla każdej z nich, możesz użyć czynności Dla każdej.
  • Jeśli chcesz zagregować dane, na przykład policzyć, ile wyników zostało zwróconych, możesz użyć czynności Liczba lub Suma.
  • Jeśli musisz wyprowadzić listę, na przykład wysłać e-mail ze wszystkimi pozycjami, możesz wykorzystać zwrócone dane bezpośrednio w kolejnych działaniach.

Aby uzyskać dostęp do zwróconych danych w krokach następujących po tej czynności, użyj zmiennej o nazwie Pobierz dane próby rozliczenia subskrypcji, która jest listą prób rozliczenia subskrypcji. Możesz użyć tej zmiennej zarówno w warunkach, jak i w czynnościach. Przykładowo, możesz wysłać listę prób rozliczenia subskrypcji w ramach czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, np.:

{% for getSubscriptionBillingAttemptData_item in getSubscriptionBillingAttemptData %}
  {{getSubscriptionBillingAttemptData_item.errorMessage}}
{% endfor %}

Przykład:

Przykładowo, uruchomienie workflow jest zaplanowane na każdą niedzielę na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane prób rozliczenia subskrypcji jest używana do gromadzenia danych prób rozliczenia subskrypcji utworzonych w ostatnim tygodniu. Jeśli będą zawierać komunikat o błędzie, wyślij e-mail z próbami rozliczenia.

Referencja API

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo