Przykładowe procesy workflow

Przejrzyj przykładowe procesy workflow, których można użyć w Shopify Flow.

Klienci

Dzięki procesom workflow klienta masz możliwość dodawania tagów do klientów, gdy tworzeni są klienci, gdy klienci tworzą zamówienie lub gdy anulujesz zamówienie klienta. Możesz oznaczać tagami klientów na podstawie ich cech, takich jak kod pocztowy, adres e-mail i historia ich zamówień.

Przykłady szablonów:

Realizacja

Procesy workflow realizacji mogą pomóc w zarządzaniu realizacjami zamówień na podstawie lokalizacji lub szczegółów zamówienia. Możesz na przykład użyć aplikacji Flow, aby wstrzymać realizację na podstawie poziomu ryzyka zamówienia, przygotować wersje robocze etykiet wysyłkowych lub otrzymywać powiadomienia o dużych ilościach zamówień.

Przykłady szablonów:

Zapasy i towary

Procesy workflow dotyczące zapasów i merchandisingu pomagają zarządzać zapasami i kontrolować sposób prezentowania produktów klientom. Możesz na przykład użyć kolekcji workflow, aby utworzyć kolekcję produktów z niskim poziomem zapasów, ustandaryzować tagi produktów lub otrzymywać powiadomienia o wyczerpaniu się zapasów wariantu produktu.

W procesach workflow dotyczących zapasów i merchandisingu używane są następujące warunki i czynności:

  • wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów, który śledzi zmiany zapasów
  • warunki Ilość zapasów wariantu produktu i Wcześniejsza ilość zapasów wariantu produktu, które zapewniają uruchomienie workflow tylko przy spełnieniu warunków po raz pierwszy

W przypadku tworzenia tego typu workflow warunek musi sprawdzić zarówno kwoty przed zmianą zapasów, jak i po jej dokonaniu. Na przykład, aby otrzymać powiadomienie, gdy zapas wariantu będzie niższy niż 5 sztuk, ustaw Ilość zapasów wariantu produktu na 5, a Wcześniejszą ilość zapasów wariantu produktu na mniej niż 5. W Twoim sklepie dostępnych jest 7 koszulek, a Jan zamawia 2 koszulki. Zapas wynosi teraz 5 sztuk, więc wysyłana jest wiadomość e-mail dotycząca ponownego zamówienia. Karina zamawia 1 koszulkę. Zapas wynosi teraz 4 sztuki, ale wiadomość e-mail dotycząca ponownego zamówienia nie jest wysyłana. Jeśli będziesz sprawdzać tylko bieżącą ilość zapasów, wiadomość e-mail dotycząca ponownego zamówienia będzie wysyłana za każdym razem, gdy produkt zostanie zamówiony do momentu uzupełnienia zapasów produktu.

Przykłady szablonów:

Lojalność

Procesy workflow związane z programem lojalnościowym mogą pomóc Ci śledzić kody rabatowe i nagradzać klientów za ich wsparcie. Wiele aplikacji lojalnościowych ma konektory Flow, których możesz użyć, aby nagradzać klientów na podstawie ich wydatków i aktywności w Twoim sklepie. Możesz na przykład przyznawać punkty lojalnościowe klientom za zamówienie konkretnego produktu, dodanie pozytywnej recenzji lub dodanie do klientów tagów urodzin.

Przykłady szablonów:

Zamówienia

Procesy workflow dotyczące zamówień pomagają oznaczyć zamówienie, powiadomić pracowników o otrzymaniu zamówień wymagających szczególnej uwagi lub wysłać szczegóły do aplikacji. W procesie workflow można tworzyć warunki na podstawie charakterystyki zamówienia lub klienta, który je złożył.

Przykłady szablonów:

Jeśli automatycznie zrealizujesz swoje zamówienia, Flow może je zarchiwizować.

Ryzyko

Procesy workflow ryzyka pomagają zarządzać zamówieniami wysokiego ryzyka. Na przykład możesz użyć aplikacji Flow, aby otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zamówień wysokiego ryzyka. Używany w workflow wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia służy do sprawdzania poziomu ryzyka zamówienia. Ten wyzwalacz wykorzystuje wyniki Analizy ryzyka Shopify. Wyniki analizy ryzyka z aplikacji firm zewnętrznych nie są używane.

Gdy otrzymasz zamówienie wysokiego ryzyka, możesz wybrać, aby Flow wykonał następujące zadania:

  • Oznaczanie tagiem zamówienie, aby można je było później przetworzyć i powiadomienie pracowników lub wysłanie szczegółów zamówienia do aplikacji.
  • Zapobieganie przetwarzaniu płatności, jeśli Twój sklep został skonfigurowany do ręcznego rejestrowania płatności.
  • Anulowanie zamówienia, jeśli jest ono skonfigurowane do realizacji ręcznej.

Jeśli Twój sklep jest skonfigurowany do ręcznego rejestrowania płatności, możesz użyć Flow, aby zapobiec rejestrowaniu płatności za zamówienia wysokiego ryzyka. Utwórz workflow, który sprawdza poziom ryzyka zamówienia i rejestruje płatność tylko wtedy, gdy ryzyko jest niskie lub średnie. W workflow użyj czynności Rejestruj płatność, aby zarejestrować płatność.

Jeśli Twój sklep automatycznie rejestruje płatności i realizuje ręcznie zamówienia, możesz użyć Flow, aby anulować zamówienie. Nie możesz zapobiec rejestrowaniu płatności w tym przypadku. W workflow użyj czynności Anuluj zamówienie, aby anulować zamówienie.

Możesz także anulować zamówienia na podstawie innych kryteriów, takich jak adres e-mail lub adres IP klienta.

Aby śledzić zamówienia anulowane przez Flow, możesz dodać poniższe czynności:

  • Oznacz anulowane zamówienia.
  • Wyślij wiadomość lub zgłoś problem do aplikacji, np. Arkusze Google lub Trello.

Przykłady szablonów:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo