ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงาน

ตรวจสอบตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานบางรายการที่คุณสามารถใช้ใน Shopify Flow ได้

ลูกค้า

ขั้นตอนการทำงานสำหรับลูกค้าสามารถช่วยให้คุณติดแท็กลูกค้าเมื่อมีการสร้างลูกค้าขึ้น เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ หรือเมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของพวกเขาได้ คุณสามารถแท็กลูกค้าโดยอิงจากลักษณะต่างๆ เช่น รหัสไปรษณีย์ อีเมล และประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขา

ตัวอย่างเทมเพลต:

การจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อนั้นช่วยให้คุณดูแลการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้โดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรายละเอียดคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Flow เพื่อระงับการจัดการคำสั่งซื้อโดยอิงตามระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ จัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่าง หรือรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่มีจำนวนมากได้

ตัวอย่างเทมเพลต:

สินค้าคงคลังและการขาย

ขั้นตอนการทำงานสำหรับสินค้าคงคลังและการขายสามารถช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังและควบคุมวิธีที่สินค้าของคุณจะปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คอลเลกชันขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างคอลเลกชันของสินค้าที่มีในสต็อกน้อย สร้างแท็กสินค้ามาตรฐาน หรือรับการแจ้งเตือนเมื่อตัวเลือกสินค้าหมดสต็อก

ขั้นตอนการทำงานสำหรับสินค้าคงคลังและการขายจะใช้เงื่อนไขและการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ทริกเกอร์เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังแล้ว ซึ่งจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง
  • เงื่อนไขปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลังก่อนหน้าของตัวเลือกสินค้า ซึ่งรับประกันว่าขั้นตอนการทำงานจะเริ่มทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขของคุณเป็นครั้งแรกเท่านั้น

เมื่อคุณสร้างขั้นตอนการทำงานประเภทนี้ขึ้น เงื่อนไขจะต้องตรวจสอบทั้งปริมาณก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อเหลือสินค้าคงคลังน้อยกว่า 5 ให้ตั้งปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเป็น 5 และตั้งปริมาณสินค้าคงคลังก่อนหน้าของตัวเลือกสินค้าเป็นน้อยกว่า 5 มีเสื้อยืดอยู่ 7 ตัวในร้านค้าของคุณแล้ว Jose สั่งซื้อเสื้อยืด 2 ตัว สินค้าคงคลังจะเหลือ 5 ตัว ดังนั้นระบบจะทำการส่งอีเมลสั่งซื้อซ้ำ ต่อมา Karim สั่งซื้อเสื้อยืด 1 ตัว สินค้าคงคลังจะเหลือ 4 ตัว แต่ระบบจะไม่ส่งอีเมลสั่งซื้อซ้ำ หากคุณตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ระบบจะทำการส่งอีเมลสั่งซื้อซ้ำของคุณในแต่ละครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้าจนกว่าสินค้าจะมีการคืนสินค้ากลับสต็อก

ตัวอย่างเทมเพลต:

ความภักดี

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานสำหรับความภักดีของลูกค้าเพื่อติดตามรหัสส่วนลดและขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนคุณได้ แอปความภักดีของลูกค้าชื่อดังจำนวนมากมีตัวเชื่อมต่อกับ Flow ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้าของคุณได้ โดยอิงจากจำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายและกิจกรรมของลูกค้าในร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คะแนนความภักดีแก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่รายการใดรายการหนึ่ง เขียนรีวิวเชิงบวก หรือคุณสามารถให้แท็กวันเกิดแก่ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเทมเพลต:

คำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับคำสั่งซื้อสามารถช่วยให้คุณแท็กคำสั่งซื้อ แจ้งเตือนพนักงานของคุณเมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่ต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ หรือส่งรายละเอียดไปยังแอปได้ ในขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างเงื่อนไขโดยอิงจากลักษณะของคำสั่งซื้อหรือของลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ

ตัวอย่างเทมเพลต:

หากคุณจัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้ Flow เก็บคำสั่งซื้อเหล่านั้นถาวรได้อีกด้วย

ความเสี่ยง

ขั้นตอนการทำงานสำหรับความเสี่ยงสามารถช่วยให้คุณจัดการคำสั่งซื้อความเสี่ยงสูง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Flow ในการแจ้งเตือนคุณเมื่อได้รับคำสั่งซื้อความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้วในการตรวจสอบระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ โดยทริกเกอร์นี้จะใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Shopify ไม่มีการใช้ผลลัพธ์ความเสี่ยงจากแอปภายนอก

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง คุณสามารถเลือกให้ Flow ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

  • แท็กคำสั่งซื้อเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในภายหลังและแจ้งเตือนพนักงานของคุณหรือส่งรายละเอียดคำสั่งซื้อไปยังแอป
  • ป้องกันการประมวลผลการชำระเงิน หากร้านค้าของคุณได้รับการกำหนดให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อหากมีการตั้งค่าให้จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

หากคุณตั้งค่าร้านค้าให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Flow เพื่อป้องกันการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงได้ สร้างขั้นตอนการทำงานที่จะตรวจสอบระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อและจัดเก็บการชำระเงินเมื่อสินค้ามีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางเท่านั้น ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ใช้การดำเนินการจัดเก็บการชำระเงินเพื่อจัดเก็บการชำระเงิน

คุณจะสามารถใช้ Flow เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากร้านค้าของคุณมีการจัดเก็บการชำระเงินโดยอัตโนมัติและจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง คุณจะไม่สามารถป้องกันการจัดเก็บการชำระเงินได้ในกรณีนี้ ในขั้นตอนการทำงานของคุณ ใช้คำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอิงตามเกณฑ์อื่นๆ เช่นอีเมลหรือที่อยู่ IP ของลูกค้า

หากต้องการติดตามคำสั่งซื้อที่ Flow ยกเลิก คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการที่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

  • แท็กคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
  • ส่งข้อความหรือบันทึกปัญหาดังกล่าวไปยังแอป เช่น Google Sheets หรือ Trello

ตัวอย่างเทมเพลต:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี