Ponowne uruchamianie przebiegów workflow w Shopify Flow

Ręczne ponowne uruchomienie może pomóc w rozwiązaniu problemów z workflow i wcześniejszymi przebiegami w aplikacji Shopify Flow. Można ponownie uruchomić pojedynczy przebieg lub przebiegi z tego samego workflow po rozwiązaniu problemów dotyczących pierwotnych przebiegów.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania przebiegu

 • Workflow nie może być nadal uruchomiony ani oczekujący (musi czekać, aż przebieg zakończy się powodzeniem lub wystąpią błędy)
 • Aby można było ponownie uruchomić przebieg, powiązany workflow musi być aktywny. Możesz to zrobić, przechodząc do strony podsumowania workflow i klikając opcję Włącz.
 • Wyzwalacz workflow musi być zgodny z wyzwalaczem użytym w pierwotnym przebiegu. Gdy wyzwalacz zostanie zmieniony i nie będzie już zgodny z pierwotnym przebiegiem, ponowne uruchomienie nie będzie możliwe.
 • W ręcznym ponownym uruchomieniu użyte zostaną te same dane wyzwalacza, co w pierwotnym przebiegu (na przykład: ID zasobu, który uruchomił workflow).
 • Ręczne ponowne uruchomienie spowoduje pobranie najnowszych danych z czynności Pobierz dane i użycie aktualnych danych w warunkach i czynnościach.

Uruchom ponownie przebieg na stronie szczegółów przebiegu

 1. Wyświetl szczegóły przebiegu, klikając link w powiadomieniu o błędach workflow lub przechodząc do przebiegu w aplikacji Flow.
 2. Rozwiąż problemy z przebiegiem i workflow. Ustal, które kroki nie zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami, i sprawdź ich konfigurację w edytorze workflow. Upewnij się, że wszystkie zasoby administracyjne używane w ramach przebiegu mają oczekiwane atrybuty. Dowiedz się więcej o usuwaniu błędów w aplikacji Flow.
 3. Rozwiąż problemy zidentyfikowane w workflow i zasobach.
 4. Wróć do strony szczegółów przebiegu, wybierz opcję Uruchom ponownie przebieg i postępuj zgodnie z monitami.
 5. Po ponownym uruchomieniu przebiegu na górze strony szczegółów przebiegu wyświetli się baner z linkiem do wyświetlania ponownie uruchomionych przebiegów.

Uruchom ponownie przebiegi na stronie podsumowania workflow

 1. W aplikacji Flow wybierz workflow z listy workflow, aby przejść do strony podsumowania workflow.
 2. Wyświetl szczegóły przebiegów, aby ustalić, co poszło nie tak lub miało nieoczekiwany wynik, potwierdzając, że w przypadku wszystkich przebiegów, które zostaną ponownie uruchomione, wystąpił ten sam problem.
 3. Rozwiąż problemy z przebiegami i workflow. Ustal, które kroki nie zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami, i sprawdź ich konfigurację w edytorze workflow. Upewnij się, że wszystkie zasoby administracyjne używane w ramach przebiegu mają oczekiwane atrybuty. Dowiedz się więcej o usuwaniu błędów w aplikacji Flow.
 4. Rozwiąż problemy zidentyfikowane w workflow i zasobach.
 5. W podsumowaniu workflow wybierz wszystkie przebiegi dotknięte problemem, które zostaną ponownie uruchomione ręcznie. Następnie wybierz opcję Uruchom ponownie przebiegi w menu czynności i postępuj zgodnie z monitami.
 6. Odśwież stronę, aby zaktualizować listę ostatnich przebiegów i wyświetlić nowe przebiegi. Aby wyświetlić ponowne próby uruchomienia związane z określonym przebiegiem, kliknij ikonę Wyświetl w kolumnie Ponowne próby.

Wyświetlanie statusu ponownych prób

Na stronach Ostatnie przebiegi i Podsumowanie workflow

Kolumna Ponowne próby wskazuje za pomocą ikony, czy przebieg został ponownie uruchomiony. Kliknięcie ikony powoduje przefiltrowanie listy przebiegów w celu wyświetlenia pierwotnego przebiegu i ponownych prób.

Kolumna Uruchomione przez wskazuje, czy przebieg został uruchomiony przez zdarzenie wyzwalacza, ręczny przebieg czy próbę ręcznego uruchomienia.

Na stronie szczegółów przebiegu

Na stronie szczegółów przebiegu pojawi się baner z linkiem do wyświetlenia pierwotnego przebiegu i ponownych prób uruchomienia na liście przebiegów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo