Aktualizuj metapole wariantu produktu

Czynność Aktualizuj metapole wariantu produktu polega na dodaniu metapola do wariantu produktu, który uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tym wariancie produktu.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole wariantu produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole wariantu produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole wariantu produktu ma ukryte pola dodane przez wyzwalacz. Pola ID produktu i ID wariantu produktu identyfikują produkt i wariant produktu, do którego ma zostać dodane metapole. ID produktu i ID wariantu produktu są ustawione domyślnie i nie można ich zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole wariantu produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole wariantu produktu, gdy ilość zapasów jest równa lub mniejsza niż zero

W tym przykładowym workflow metapole wariantu produktu jest dodawane do wariantu produktu, gdy ilość jego zapasów jest równa lub mniejsza niż zero.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo