Usuń tagi zamówienia

Czynność Usuń tagi zamówienia polega na usunięciu tagów z klienta, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń tagi zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń tagi zamówienia.
Pole Opis
Tagi Tagi przeznaczone do usunięcia z klienta. W tagach rozróżniana jest wielkość liter. Aby usunąć wiele tagów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności usuwane są trzy osobne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Usuń tagi zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, z którego mają zostać usunięte tagi. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń tagi zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który usuwa tagi po zrealizowaniu zamówienia

W tym przykładzie workflow tag new z zamówień po ich realizacji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsRemove.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo