Utwórz przekierowujący adres URL

Czynność Utwórz przekierowujący adres URL polega na utworzeniu adresu URL przekierowania, który przekierowuje ruch z jednej strony internetowej na drugą.

Pola

Czynność Utwórz przekierowujący adres URL zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Utwórz przekierowujący adres URL.
Pole Opis
Ścieżka Wymagane. Adres URL, z którego klienci są przekierowywani. Adres URL używany w tym polu musi reprezentować adres URL istniejący w Twoim sklepie.
Cel Wymagane. Adres URL, na który przekierowywani są klienci. Adres URL użyty w tym polu może być adresem istniejącym w Twoim sklepie lub zewnętrznym adresem docelowym.
Nadpisz dotychczasowe przekierowanie Po sprawdzeniu przekierowanie jest tworzone, nawet jeśli istnieje już przekierowanie dla pierwotnego adresu URL, z którym klienci są przekierowywani.

Wyzwalacze

Czynność Utwórz przekierowujący adres URL może być używana w każdym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który przekierowuje odwiedzających z usuniętego produktu na inną stronę

W tym przykładzie workflow przekierowanie adresu URL jest tworzone po usunięciu produktu. Przekierowanie powoduje wysłanie odwiedzających z usuniętej strony produktu na stronę z większą informacjami na temat wycofanych produktów.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację urlRedirectCreate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo