Utworzono transakcję zamówienia.

Wyzwalacz Utworzono transakcję zamówienia uruchamia workflow po utworzeniu transakcji dla zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono transakcję zamówienia mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu transakcji zamówienia

W tym przykładowym workflow po utworzeniu transakcji zamówienia wysyłany jest e-mail.

Testowanie wyzwalacza Utworzono transakcję zamówienia

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe, a następnie wykonaj na nim transakcję, np. rejestrację płatności.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono transakcję zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo