Zapas wariantu produktu jest wyczerpany

Wyzwalacz Zapas wariantu produktu jest wyczerpany uruchamia workflow gdy zapasy wariantu produktu spadną z poziomu 1 lub wyższego do 1 lub poziomu 0 lub niższego. Źródłem zmiany zapasów może być zamówienie, ręczna zmiana zapasów lub aplikacja, która zmienia ilości zapasów.

Przekazywane dane

Poniższe dane są przekazywane do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zapas wariantu produktu jest wyczerpany.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem Zapas wariantu produktu jest wyczerpany.
Dane Opis
productVariant Wariant produktu ze zmienioną ilością zapasów.

Testowanie wyzwalacza Zapas wariantu produktu jest wyczerpany

Aby przetestować workflow, który zaczyna się od tego wyzwalacza, zmień zapas wariantów z większego niż 0 na 0.

Przykłady

Biblioteka szablonów Flow zawiera przykłady, które używają wyzwalacza Zapas wariantu produktu jest wyczerpany. Przykłady te pokazują sposób korzystania z zapasów produktów i wariantów według lokalizacji.

Czynności

Każdą czynność wymagającą wariantu lub produktu można wykonać z wyzwalaczem Zapas wariantu produktu jest wyczerpany. Są to poniższe czynności:

Szczegóły API

Wyzwalacz Zapas wariantu produktu jest wyczerpany umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Product Variant Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo