Usunięto wersję roboczą zamówienia

Wyzwalacz Usunięto wersję roboczą zamówienia uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie wersję roboczą zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto wersję roboczą zamówienia mogą być używane następujące czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po usunięciu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu wersji roboczej zamówienia.

Testowanie wyzwalacza Usunięto wersję roboczą zamówienia

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń wersję roboczą zamówienia.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto wersję roboczą zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID wersji roboczej zamówienia jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu produktu. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo