Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie

Wyzwalacz Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie uruchamia workflow gdy zapasy wariantu produktu wzrosną z poziomu 0 lub niższego do poziomu 1 lub wyższego. Źródłem zmiany zapasów może być zamówienie, ręczna zmiana zapasów lub aplikacja, która zmienia ilości zapasów.

Przekazywane dane

Poniższe dane są przekazywane do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie.
Dane Opis
productVariant Wariant produktu ze zmienioną ilością zapasów.

Testowanie wyzwalacza Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie

Aby przetestować workflow, który zaczyna się od tego wyzwalacza, zmień zapas wariantów z 0 na 1 lub więcej.

Przykłady

Biblioteka szablonów Flow zawiera przykłady, które używają wyzwalacza Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie. Przykłady te pokazują sposób korzystania z zapasów produktów i wariantów według lokalizacji.

Czynności

Każdą czynność wymagającą wariantu lub produktu można wykonać z wyzwalaczem Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie. Są to poniższe czynności:

Szczegóły API

Wyzwalacz Wariant produktu jest ponownie dostępny w magazynie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Product Variant Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo