Produktvariant tilbake på lager

Utløseren Produktvariant tilbake på lager starter en arbeidsflyt når lagerbeholdningen av en produktvariant øker fra 0 eller mindre til 1 eller mer. Kilden til endringen av lagerantall kan være en bestilling, en manuell lagerendring eller en app som endrer lagerantall.

Oppgitte data

Følgende data sendes til arbeidsflyter som starter med utløseren Produktvariant tilbake på lager.

Data som sendes til arbeidsflyter med utløseren Produktvariant tilbake på lager.
Data Beskrivelse
productVariant Produktvarianten som har fått endret lagerantall.

Teste utløseren Produktvariant tilbake på lager

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren må du endre lagerbeholdningen av en variant fra 0 eller 1 til mer.

Eksempler

Flow-malbiblioteket har eksempler som bruker utløseren Produktvariant tilbake på lager. Disse eksemplene viser hvordan du kan utnytte lagerbeholdning for produkter, varianter og per lokalisasjon.

Handlinger

Alle handlinger som krever en variant eller et produkt kan brukes med utløseren Produktvariant tilbake på lager. Disse inkluderer:

API-detaljer

Med utløseren Produktvariant tilbake på lager kan det utføres handlinger med Product Variant Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis