Abonnementsfaktureringsforsøk utfordret

Utløseren Abonnementsfaktureringsforsøk utfordret starter en arbeidsflyt når et abonnementsfaktureringsforsøk utfordres.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Abonnementsfaktureringsforsøk utfordret.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
abonnementsfaktureringsforsøk Abonnementsfaktureringsforsøket som er utfordret. Gir tilgang til data i objektet Abonnementsfaktureringsforsøk i GraphQL Admin API
abonnementskontrakt Abonnementskontrakten som er opprettet. Gir tilgang til data i Abonnementskontrakt-objektet i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

  • Oppdater en betalingsmåte for et abonnement med kredittkortnummeret 4000000000000259 med Shop Pay. Deretter kan du opprette et faktureringsforsøk mot abonnementet, og det sendes en e-postmelding. Når kjøperen klikker på koblingen i e-postmeldingen, utløses webhooken.
  • Oppdater en betalingsmåte for et abonnement ved hjelp av kredittkortnummeret 4000000000003220 med Stripe. Opprett deretter et faktureirngsforsøk mot abonnementet, og det sendes en e-postmelding. Når kjøperen klikker på koblingen i e-postmeldingen, utløses webhooken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis