Oppfyllelsesbestilling kansellert

Utløseren Oppfyllelsesbestilling kansellert starter en arbeidsflyt når en oppfyllelsesbestilling kanselleres, enten av deg eller av en oppfyllelsestjeneste.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesbestilling kansellert.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-postmelding når en oppfyllelsesbestilling kanselleres

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en intern e-postmelding når en oppfyllelsesbestilling kanselleres.

Teste utløseren Oppfyllelsesbestilling kansellert

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Oppfyllelsesbestilling kansellert kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis