Kundens betalingsmåte er oppdatert

Utløseren Kundens betalingsmåte er oppdatert starter en arbeidsflyt når betalingsmåten til en kunde er oppdatert. Se betalingsdokumentasjonen for mer informasjon.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Kundens betalingsmåte er oppdatert.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
kundens betalingsmåte Kundens betalingsmåte som er oppdatert. Gir tilgang til data i objektet for kundens betalingsmåte i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

  • Be en kunde fylle ut skjemaet for oppdatering av betalingsmåte som sendes fra administrasjonskonsollen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis