Bedriftslokalisasjon opprettet

Utløseren Bedriftslokalisasjon opprettet starter en arbeidsflyt når en ny lokalisasjon legges til for en bedrift.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bedriftslokalisasjon opprettet.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer merknaden for en bedriftslokalisasjon når en ny bedriftslokalisasjon legges til

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres lokalisasjonsmerknaden når en ny lokalisasjon opprettes for en bedrift.

Teste utløseren Bedriftslokalisasjon opprettet

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren, må du legge til en ny lokalisasjon for en bedrift.

API-detaljer

Med utløseren Bedriftslokalisasjon opprettet kan man utføre handlinger med CompanyLocation Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis