Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon

Handlingen Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon oppdaterer merknader på en bedriftslokalisasjonsside for lokalisasjonen som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon.
Felt Beskrivelse
Merk Merknaden som skal legges til for bedriftslokalisasjonen.

Utløsere

Handlingen Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bedriftslokalisasjons-ID, identifiserer bedriftslokalisasjonen som skal oppdateres. Bedriftslokasjons-ID-en settes som standard og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater merknad for bedriftslokalisasjon kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en merknad for en bedriftslokalisasjon når det opprettes en ny bedriftslokalisasjon.

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en merknad for en bedriftslokalisasjon når det opprettes en ny lokalisasjon for en bedrift.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen companyLocationUpdate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis