Stans oppfyllelsesbestilling

Handlingen Stans oppfyllelsesbestilling midlertidig endrer statusen for bestillingen som utløser arbeidsflyten til På vent. Bestillinger med statusen På vent oppfylles ikke før statusen fjernes.

På denne siden

Felt

Handlingen Stans oppfyllelsesbestilling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Stans oppfyllelsesbestilling.
Felt Beskrivelse
Årsak Årsaken til at oppfyllelsen stanses.
Årsaksmerknader Ytterligere merknader om årsaken til at oppfyllelsen settes på vent.
Varsle forhandler Når denne velges sendes forhandleren et varsel om at en oppfyllelse er satt på vent.

Utløsere

Handlingen Stans oppfyllelsesbestilling har skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Bestillings-ID og Oppfyllelsesbestilling-ID, identifiserer bestillingen det skal sendes en oppfyllelsesstans for. Bestillings-ID og Oppfyllelsesbestilling-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Stans oppfyllelsesbestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en forespørsel om stans av en oppfyllelsesbestilling når bestillingsrisikoen er høy

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en forespørsel om stans av en oppfyllelsesbestilling når bestillingsrisikoen er høy.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se mutasjonen fulfillmentOrderHold.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis