Slå opp en kunde i et segment

Du kan bruke handlingen Slå opp kunde i segment i arbeidsflyter som bruker kundeopplysninger for å finne ut om en kunde er medlem i det valgte segmentet.

Felter

Handlingen Slå opp kunde i segment inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Slå opp en kunde i et segment.
Felt Beskrivelse
Velg et segment Nødvendig. Segmentet du vil hente kundeopplysninger fra. Alternativene i denne menyen er utledet fra kundesegmentene som er tilgjengelig i butikken.

Returnerte data

Handlingen Slå opp kunde i segment utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Slå opp kunde i segment i en arbeidsflyt, vil trinn som følger denne handlingen ha variabelen Slå opp kunde i segment i variabelvelgeren. For å bruke dataene i påfølgende betingelser eller handlinger, velger du Slå opp kunde i segment i seksjonen Returnerte data i konfigurasjonspanelet.

Utløsere

Handlingen Slå opp kunde i segment kan brukes i alle arbeidsflyter som returnerer en kunde:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som sender og henter en liste over nye kunder og som kontrollerer om kundene har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken. En liste over kunder som ikke har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken sendes i en intern e-postmelding.

I dette arbeidsflyteksempelet er en arbeidsflyt planlagt kjørt hver søndag kl. 12.30. Handlingen Slå opp kunde i segment brukes for å avgjøre hvorvidt nye kunder har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken. En intern e-postmelding sendes med en liste over kunder som ikke har lagt inn en bestilling.

API-detaljer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis