Slå opp en kunde i et segment

Du kan bruke handlingen Slå opp en kunde i et segment i arbeidsflyter som bruker kundeopplysninger for å avgjøre om en kunde er medlem av det valgte segmentet. Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på et tidspunkt du bestemmer, og ikke som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemt hendelse i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen informasjon automatisk inkludert.

Felt

Handlingen Slå opp en kunde i et segment inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Slå opp en kunde i et segment.
Felt Beskrivelse
Velg et segment Nødvendig. Segmentet du vil hente kundeopplysninger fra. Alternativene i denne menyen er utledet fra kundesegmentene som er tilgjengelig i butikken.

Returnerte data

Handlingen Slå opp en kunde i et segment utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Slå opp en kunde i et segment i en arbeidsflyt vil trinn som følger denne handlingen ha variabelen Slå opp en kunde i et segment tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke opplysningene som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Slå opp en kunde i et segment i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk customerSegmentMembership-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Slå opp en kunde i et segment kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender og henter en liste over nye kunder og som kontrollerer om kundene har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken. En liste over kunder som ikke har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken sendes i en intern e-postmelding.

I dette arbeidsflyteksempelet er en arbeidsflyt planlagt kjørt hver søndag kl. 12.30. Handlingen Slå opp en kunde i et segment brukes for å avgjøre hvorvidt nye kunder har lagt inn en bestilling i løpet av den siste uken. En intern e-postmelding sendes med en liste over kunder som ikke har lagt inn en bestilling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis