Antall

Handlingen Antall teller antall elementer i en liste og oppgir verdien, som for eksempel antall varelinjer i en bestilling.

Felt

Handlingen Antall inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Antall.
Felt Beskrivelse
Liste Nødvendig. Listen over hva som telles med handlingen Antall.

Returnerte data

Handlingen Antall utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. Den beregner i stedet data fra butikken din, og gjør disse dataene tilgjengelige for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Antall i en arbeidsflyt har trinn som følger denne handlingen variabelen Antall tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke informasjonen som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Antall i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk Count-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Antall kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som teller antall bestillinger en kunde har lagt inn i løpet av den siste dagen og sender en e-postmelding hvis antallet tilsvarer eller er større enn tre.

I dette arbeidsflyteksempelet teller handlingen Antall antall bestillinger lagt inn av en kunde i løpet av den siste dagen. Hvis antall bestillinger tilsvarer eller er mer enn tre sendes en intern e-postmelding.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis