Sayı

Sayım işlemi bir listede bulunan ürün sayısını sayar ve bu değeri sağlar (örneğin, siparişteki satır öğesi sayısı).

Alanlar

Sayım işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Sayım işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
List Gereklidir. Sayım işlemiyle sayılanların listesi.

Döndürülen veriler

Sayma işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez.Bunun yerine, mağazanızdaki verileri hesaplar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Sayım işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Sayım değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde sorgunuzla ayıklanan verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Sayım'ı seçin. Değişkenler özel olarak oluşturulmuşsa Count nesnesini kullanın.

Tetikleyiciler

Sayım işlemi herhangi bir iş akışında kullanılabilir.

Örnek

Müşterinin bir gün içinde verdiği sipariş sayısının sayıldığı ve bu sayının üçe eşit veya üçten büyük olması durumunda e-posta gönderilen iş akışı.

Bu örnek iş akışında Sayım işlemi, bir müşteri tarafından son gün içinde verilen siparişleri sayar. Sipariş miktarı üç veya üçten fazlaysa dahili bir e-posta gönderilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene