Şirket meta alanını güncelle

Şirket meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen şirkete bir meta alan ekler veya söz konusu şirketteki mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Şirket meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Şirket meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Şirket meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından işleme eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Şirket Kimliği), meta alanının ekleneceği şirketi tanımlar. Şirket kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Şirket meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Bir şirket oluşturulduğunda şirket meta alanı ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, NY Tradeshow 2022 notu ile oluşturulan tüm şirketlere, tradeshow (fuar) değerine sahip bir custom.source meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene