Gönderim talebi gönder

Gönderim talebi gönder işlemi, iş akışını tetikleyen siparişte yer alan ürünler için gönderim hizmetine bir gönderim talebi gönderir. Gönderim talebi gönder işlemi yalnızca üçüncü taraf gönderim hizmeti uygulamalarıyla kullanılabilir.

Bir sipariş, gönderim hizmeti tarafından karşılanamayan ürünler içeriyorsa Flow bunları başarısız talep olarak kaydeder. Hizmet tarafından hem gönderilebilen hem gönderilemeyen ürünler içeren siparişlerde talepler, gönderilebilen ürünler için gönderilir.

Alanlar

Gönderim talebi gönder işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Gönderim talebi gönder işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Mesaj Gönderim talebiyle gönderilecek ek mesaj.
Kargo yöntemi Gönderim talebi için kullanılacak kargo yöntemi.
Müşteriyi bilgilendirme Müşteriye, gönderim talep edildiğini bildirin.

Tetikleyiciler

Gönderim talebi gönder işlemi, gönderim siparişleri üzerinde çalışır. İşlem, gönderim talebi gönderilecek gönderim siparişlerini tanımlamak için bir Gönderim siparişi numarası kullanır. Gönderim siparişi numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Gönderim talebi gönder işlemi aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Gönderme talebi gönder işlemi, For each döngüsü (yineleme) işlemini kullanarak gönderim siparişlerini yineleyen herhangi bir iş akışında da kullanılabilir.

Örnekler

Bir gönderim siparişi taşındığında gönderim talebi gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, gönderim siparişi bir gönderim hizmetleri konumuna taşınmışsa söz konusu sipariş için bir gönderim talebi gönderilir.

Example of a workflow that submits a fulfillment request to all valid fulfillment orders when an order is created
Bu örnek iş akışında, bir sipariş oluşturulduğunda, bir gönderim hizmeti tarafından gönderilebilecek tüm gönderim siparişleri için gönderim talebi gönderilir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene