Ürün meta alanını güncelle

Ürün meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen ürüne bir meta alan ekler veya bu üründe mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Ürün meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Ürün meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Ürün meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Ürün numarası, meta alanı eklenecek ürünü tanımlar. Ürün numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Ürün meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Mağazaya ürün eklendiğinde bir ürün meta alanı ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, mağazaya eklendiklerinde tüm ürünlere bir ürün meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene