Gönderim siparişi verilerini al

Gönderim siparişi verilerini al işlemini, mağazanızdan gönderim siparişi verilerini almak içni kullanabilirsiniz.

Yapılandırma

Alanlar

Gönderim siparişi verilerini al işlemi, sorguyu oluşturmak için kullanılan aşağıdaki alanları içerir:

Veri al işlemlerinde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Verileri sıralama ölçütü Gereklidir. Arama sorgusu tarafından döndürülen verilerin sıralanmasında kullanılan parametreler.
Maksimum sonuç sayısı Gerekli. Seçtiğiniz arama sorgusu tarafından döndürülebilecek maksimum sonuç sayısı. Bir seferde 100 adede kadar sonuç döndürebilirsiniz.
Sorgu Gerekli. Yaygın sorgulardan birini seçin veya kendi sorgunuzu oluşturmak için Gelişmiş'i seçin.

Sorgu dizesi

Bu, şu an beklemeye alınmış olan gönderim siparişlerini almak için örnek bir sorgudur:

status:ON_HOLD

status değişkeni, Gönderim Siparişleri sorgusunda bulunan bir filtredir ve bir defadan fazla kullanılabilir veya diğer değişkenlerle birleştirilebilir.

Veri sorgusu yaparken şunları bilmek faydalıdır:

  • Mevcut gönderim siparişi filtrelerinin listesi - Sorgular belirli bir sözdizimine sahip olmalıdır
  • Tüm sorgular için sorgu alanı adları, QueryRoot nesnesi ile ilgili geliştirici belgelerinde bulunabilir.
  • Sorgu alanı değerleri her zaman belgelenmez. Bazı durumlarda değerler, API belgelerine bakarak bulunabilir. Alternatif olarak, filtreleme yaparken alan değerlerini genellikle Yöneticideki URL'lerde bulabilirsiniz. Örneğin, bazı Sipariş sorgusu değerlerini bulmak için Yöneticideki Siparişler sayfasını filtreleyin ve URL'yi kontrol edin.
  • Shopify GraphiQL uygulamasını kullanarak mağazanızda bir sorguyu çalıştırabilir veya test edebilirsiniz.
  • Sorgunuz başarısız olursa ne olacağına dikkat etmeniz gerekir. Genellikle API tüm sonuçları (sıfır sonuç yerine) döndürür.

Döndürülen veriler

Tüm Veri al işlemleri, 0 ile 100 arasında kaynağın bir listesini döndürür. Kullandığınız duruma bağlı olarak, bu verileri çeşitli şekillerde kullanmak isteyebilirsiniz:

  • Her liste öğesi için ayrı ayrı işlem yapmanız gerekiyorsa (her birine bir etiket eklemek gibi), For each eylemini kullanabilirsiniz.
  • Verileri toplamanız gerekiyorsa (kaç sonuç döndürüldüğünü saymak gibi) Count veya Sum işlemlerini kullanabilirsiniz.
  • Listenin çıktısını almanız gerekiyorsa (tüm öğeleri içeren bir e-posta göndermek gibi) döndürülen verileri sonraki işlemlerde doğrudan kullanabilirsiniz.

Bu işlemi takip eden adımlarda döndürülen verilere erişmek için, gönderim siparişlerinin bir listesini içeren Gönderim siparişi verilerini al adlı değişkeni kullanın. Bu değişkeni hem koşullarda hem de işlemlerde kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıda gösterildiği gibi, gönderim siparişlerinin bir listesini Dahili e-posta gönder işlemiyle gönderebilirsiniz:

{% for fulfillment_order in GetFulfillmentOrderData %}
- Order: {{ fulfillment_order.order.name }} Location: {{ fulfillment_order.assignedLocation.name }}
{% endfor %}

Tetikleyiciler

Bu işlemi, Planlanan zaman tetikleyicisi de dahil olmak üzere herhangi bir iş akışında kullanabilirsiniz. Planlanan zaman tetikleyicisini kullanan bir iş akışı, etkinlik sonucunda değil, belirttiğiniz zamanda başlatılır. Mağazanızdan veya iş akışını başlatan bir uygulamadan gelen belirli bir etkinlik olmadığından hiçbir veri otomatik olarak dahil edilmez.

Örnek

Günde bir tekrarlanan, beklemeye alınmış gönderim siparişlerini kontrol eden ve bir özet e-postası gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir iş akışı her gün 16:34'te çalışacak şekilde planlanmıştır. Beklemeye alınmış siparişlerin verilerini toplamak için Gönderim siparişi verilerini al işlemi kullanılır. Beklemeye alınmış siparişlerin listesi, mağazanız için çalışan kişilere e-posta ile gönderilir.

API Referansı

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene