Send faktura for bestillingsutkast

Handlingen Send faktura for bestillingsutkast sender en e-postfaktura for bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Send faktura for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Send faktura for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Mottakerens e-postadresse Påkrevd. Mottakerens e-postadresse.
Avsenders e-postadresse Påkrevd. Avsenders e-postadresse, som kan være butikkens e-postadresse eller en e-postadresse til et personalmedlem.
Emne Påkrevd. Emnefeltet for e-postfakturaen.
Egendefinert melding Valgfritt. En valgfri egendefinert melding som skal legges ved i e-postmeldingen.

Utløsere

Handlingen Send faktura for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en faktura for et bestillingsutkast når det opprettes et bestillingsutkast

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en faktura for et bestillingsutkast til kundens e-postadresse når et bestillingsutkast opprettes.

API-detaljer

For å finne ut mer om å sende fakturaer for bestillingsutkast, kan du se mutasjonen DraftOrderInvoiceSend.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis