Sum

Handlingen Sum legger sammen totalbeløpet for elementer i en liste og oppgir summen, som for eksempel totalprisen for flere ulike bestillinger.

På denne siden

Felt

Handlingen Sum inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Sum.
Felt Beskrivelse
Liste Påkrevd. Listen over hva som summeres av handlingen Sum.

Returnerte data

Handlingen Sum utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet beregner den informasjon fra butikken og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Sum i en arbeidsflyt, har trinn som følger denne handlingen variabelen Sum tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke informasjonen som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Sum i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk Sum-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som summerer totalprisen for bestillinger en kunde har lagt inn i løpet av den siste uken og legger til en kundetagg hvis totalbeløpet tilsvarer eller er større enn 1000.

I dette arbeidsflyteksempelet summeres totalprisen for bestillinger som er lagt inn av en kunde i løpet av den siste uken. Hvis totalbeløpet tilsvarer eller er større enn 1000 legges det til en kundetagg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis