Legg til produkttagger

Handlingen Legg til produkttagger legger til en tagg for produktet som utløser arbeidsflyten.

Felter

Handlingen Legg til produkttagger inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til produkttagger.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal legges til et produkt. Taggene skiller mellom små og store bokstaver. Gjør en av følgende for å legge til flere tagger:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Skrive inn flere tagger og skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, legges det til tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Legg til produkttagger har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, produkt-ID, identifiserer produktet det skal legges til tagger for. Produkt-ID angis som standard, og kan brukes med utløsere som inneholder produkter eller varianter, inkludert:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg når et produkt legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges new arrival til alle nyopprettede produkter.

API-detaljer

Gå gjennom tagsAdd-mutasjonen for å finne ut mer.

Vanlige problemer

Flow sier at det er lagt til en tagg, men taggen er ikke tilgjengelig i administrator.

Årsak: en app (vanligvis) eller administratorbruker har overskrevet taggen. Dette skjer fordi mange apper bruker samme hendelser, for eksempel Bestilling opprettet, som Flow. Flow fullfører ofte først, og deretter gjør andre apper redigeringer som ikke tar høyde for de nye taggene.

Løsning: Den beste løsningen er at appen har en handling i Flow, som kan kalles etter at Flow er ferdig med kjøringen. Hvis en slik handling ikke er tilgjengelig, bør du kontakte apputvikleren for å spørre hvordan du kan unngå overskriving av tagger. Hvis du ikke kan løse problemet med apputvikleren, kan du prøve å sette inn et «ventetrinn» i Flow for å forsinke taggopprettelsen i Flow.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis