Legg til produkttagger

Handlingen Legg til produkttagger legger til en tagg for produktet som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Legg til produkttagger inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til produkttagger.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal legges til et produkt. Taggene skiller mellom små og store bokstaver. Gjør en av følgende for å legge til flere tagger:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Skrive inn flere tagger og skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, legges det til tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Legg til produkttagger har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet du vil legge til tagger i. Produkt-ID-en angis som standard og kan ikke endres.

Handlingen Legg til produkttagger kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg når et produkt legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges new arrival til alle nyopprettede produkter.

API-detaljer

Gå gjennom tagsAdd-mutasjonen for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis