เพิ่มแท็กสินค้า

การดำเนินการเพิ่มแท็กสินค้าจะเพิ่มแท็กไปยังสินค้าที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มแท็กสินค้ามีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการเพิ่มแท็กสินค้า
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะเพิ่มลงในสินค้า ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อแท็ก หากต้องการเพิ่มแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1,แท็ก2,แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีการเพิ่มแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการ: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มแท็กสินค้ามีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ช่อง ID สินค้านี้จะระบุสินค้าที่ต้องเพิ่มแท็ก ID สินค้าจะถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น และสามารถใช้กับทริกเกอร์ที่มีสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งรวมถึง:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มแท็กเมื่อมีการเพิ่มสินค้าไปยังร้านค้า

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มแท็ก new arrival ไปยังสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการเพิ่มแท็ก

ปัญหาทั่วไป

Flow ระบุว่ามีการเพิ่มแท็ก แต่แท็กดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนผู้ดูแลระบบ

เหตุผล: แอป (โดยทั่วไป) หรือผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเขียนทับแท็ก กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอปหลายแอปใช้กิจกรรมเดียวกัน (เช่น คำสั่งซื้อที่สร้าง) ในฐานะของ Flow โดย Flow มักจะเสร็จสิ้นก่อน จากนั้นแอปอื่นๆ จะแก้ไขโดยไม่ได้รวมแท็กใหม่เข้าไปด้วย

วิธีแก้ปัญหา: วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการให้แอปนั้นๆ ดำเนินการใน Flow ซึ่งคุณสามารถกระตุ้นระบบหลังจากใช้งาน Flow ได้ หากการดำเนินการดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน คุณควรติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อสอบถามวิธีหลีกเลี่ยงการเขียนทับแท็กของคุณ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปได้ คุณสามารถลองแทรกขั้นตอน "รอ" ใน Flow เพื่อเลื่อนการดำเนินการในระหว่างที่ Flow ทำการเพิ่มแท็ก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี