อัปเดตบันทึกลูกค้า

การดำเนินการอัปเดตบันทึกลูกค้าจะอัปเดตบันทึกบนหน้าของลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตบันทึกลูกค้ามีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการอัปเดตบันทึกลูกค้า
ช่อง คำอธิบาย
หมายเหตุ บันทึกที่จะถูกใช้กับลูกค้า

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตบันทึกลูกค้ามีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID ลูกค้า ซึ่งจะระบุลูกค้ารายที่จะอัปเดต ID ลูกค้าถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการอัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่เพิ่มหมายเหตุไปยังลูกค้าเมื่อสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ ลูกค้าได้เพิ่มหมายเหตุเมื่อสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการอัปเดตลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี