ลบสินค้าออกจากคอลเลกชัน

การลบสินค้าออกจากการ action ของคอลเลกชันจะลบสินค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการอนุมัติจากคอลเลกชัน

ช่อง

การดำเนินการลบสินค้าออกจากคอลเลกชันจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการลบสินค้าออกจากการ Action คอลเลกชัน
ช่อง คำอธิบาย
คอลเลกชัน คอลเลกชันที่สินค้าจะถูกลบออก คลิก “เลือก คอลเลกชัน” เพื่อเลือกคอลเลกชันเพื่อลบสินค้าออก

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบสินค้าออกจากคอลเลกชันจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID สินค้า ซึ่งจะระบุสินค้าที่จะลบออกจากคอลเลกชัน ทั้งนี้ ID สินค้าถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบสินค้าออกจากคอลเลกชันในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่จะลบสินค้าออกจากคอลเลกชันเมื่อมีการเก็บถาวรสินค้า

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ สินค้าจะถูกลบออกจากคอลเลกชันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะสินค้าจากสถานะ “ใช้งานอยู่” เป็น “เก็บถาวร”

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการกลายตัวของ collectionต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี