ซ่อนสินค้า

การดำเนินการซ่อนสินค้าจะทำให้สินค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวไม่พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายที่เลือก

ทริกเกอร์

การดำเนินการซ่อนสินค้าจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID สินค้า ซึ่งจะระบุสินค้าที่ซ่อน ทั้งนี้ ID สินค้าได้รับการกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการซ่อนสินค้าในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่จะซ่อนสินค้าเมื่อสินค้าคงคลังเท่ากับหรือน้อยกว่า 10

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ สินค้าจะถูกซ่อนเมื่อสินค้าคงคลังของสินค้านั้นเท่ากับหรือน้อยกว่าสิบรายการ

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน publishableUnpublish

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี