อัปเดตจุดการชำระเงินเป็นแบบร่างสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

การดำเนินการอัปเดตขั้นตอนการชำระเงินเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัท จะอัปเดตการตั้งค่าขั้นตอนการชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทว่าระบบจะส่งเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินหรือไม่

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตขั้นตอนการชำระเงินเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัท มีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการอัปเดตขั้นตอนการชำระเงินเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัท
ช่อง คำอธิบาย
ส่งคำสั่งซื้อทุกรายการเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อรับการตรวจสอบ หากเปิดใช้งาน ระบบจะส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงิน

ทริกเกอร์

คุณสามารถใช้การดำเนินการอัปเดตขั้นตอนการชำระเงินเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ที่มีทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่อัปเดตขั้นตอนการชำระเงินเป็นส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเมื่อมีการสร้างตำแหน่งที่ตั้งบริษัทแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ขั้นตอนการชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทจะอัปเดตเป็นส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นแบบยังไม่ได้ชำระเงินเมื่อมีการสร้างตำแหน่งที่ตั้งบริษัทแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน อัปเดตตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี