ยกเลิกคำสั่งซื้อ

การดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานนั้น

ช่อง

การดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อจะมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า เมื่อเลือกแล้ว ขั้นตอนการทำงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อของตนได้ถูกยกเลิกแล้ว
เหตุผล ต้องระบุ ช่องนี้จะระบุเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ตามค่าเริ่มต้นแล้วเหตุผลจะได้รับการตั้งค่าเป็นลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
คืนเงินสินค้า เมื่อเลือกแล้ว ค่าบริการสำหรับสินค้าและสำหรับอาการจะถูกคืนเงินให้กับลูกค้า
คืนเงินค่าจัดส่ง เมื่อเลือกแล้ว ค่าบริการสำหรับการจัดส่งจะถูกคืนเงินให้กับลูกค้า
คืนสินค้ากลับสต็อก เมื่อเลือกแล้ว สินค้าจากคำสั่งซื้อจะถูกส่งคืนไปยังสินค้าคงคลังของร้านค้า

ทริกเกอร์

การดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อ (หรือ order.id) ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มแท็กเข้าไป ทั้งนี้ ระบบได้กำหนด ID คำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนยกเลิกคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี