Oppdater metafelt for kunde

Handlingen Oppdater metafelt for kunde legger til et metafelt til kunden som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for kunden.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for kunde inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for kunde.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for kunde har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Kunde-ID, identifiserer kunden metafeltet skal legges til. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for kunde kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt for kunde når en kunde opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges et kunde-metafelt til alle nyopprettede kunder.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis