Distribusjonshendelse opprettet

Utløseren Oppfyllelseshendelse opprettet starter en arbeidsflyt når det oppstår endringer i oppfyllelsesstatusen for en eksisterende bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelseshendelse opprettet.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når oppfyllingsstatusen er klar til henting

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når en oppfylling er klar til henting.

Teste utløseren Oppfyllelseshendelse opprettet

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Oppfyllelseshendelse opprettet kan det utføres handlinger med FulfillmentEvent Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis