Vent

Handlingen Vent forsinker neste handling eller betingelse i en arbeidsflyt inntil en gitt tid har passert. Når arbeidsflyten kommer til Vent-handlingen forsinkes alle følgende trinn i arbeidsflyten inntil venteperioden er over.

Hvis du endrer en aktiv arbeidsflyt som bruker Vent-handlingen kan det få uforutsette resultater. Før du gjør endringer i en arbeidsflyt med denne handlingen må du sjekke om du har aktive kjøringer av arbeidsflyten med ventende status ved å sjekke Aktivitet-siden. Hvis en arbeidsflyt med Vent-handlingen er utløst og har aktive kjøringer i ventende tilstand skjer følgende:

  • Hvis du redigerer arbeidsflyten for å endre betingelser eller handlinger etter venteperioden, vil den bruke den oppdaterte versjonen av arbeidsflyten i stedet for den opprinnelige versjonen når den aktive kjøringen fortsetter.
  • Hvis du deaktiverer eller sletter arbeidsflyten, vil aktive kjøringer i ventestatus bli stoppet. Arbeidsflyten merkes som kansellert.

Hvis en arbeidsflyt inneholder en av handlingene Get, Sum eller Count før et Wait-trinn er ikke de returnerte dataene tilgjengelige etter Wait-trinnet. For å få tilgang til disse dataene må du legge til et ekstra trinn av samme type etter Wait-trinnet.

Når en venteperiode er over oppdateres data knyttet til arbeidsflyten. Informasjon som hentes fra butikken oppdateres slik at de er nøyaktige når venteperioden avsluttes. Hvis informasjonen som hentes fra butikken endres i løpet av venteperioden brukes den nye informasjonen når arbeidsflyten fortsettes, og ikke informasjonen som ble hentet når utløseren først startet arbeidsflyten.

Du har for eksempel en arbeidsflyt som starter når en bestilling opprettes. Arbeidsflyten kontrollerer totalbeløpet kunden har brukt i butikken, og legger til en kundetagg hvis totalbeløpet tilsvarer eller er mer enn 750 USD. Du bestemmer deg imidlertid for å legge til en Vent-handling mellom utløseren og betingelsen, og angi en forsinkelse på syv dager.

En kunde med et totalforbruk på 700 USD legger inn en bestilling på 100 USD. Arbeidsflyten utløses, og den nye bestillingen løfter totalforbruket deres til 800 USD. Totalforbruket kontrolleres ikke før venteperioden er over. Neste dag kansellerer kunden bestillingen, og mottar en refusjon. Når venteperioden er over, hentes informasjonen fra butikken. Kundens totalforbruk er nå 700 USD, og kundetaggen legges ikke til.

På denne siden

Felt

Handlingen Vent inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Vent.
Felt Beskrivelse
Lengden på ventetiden Tidsperioden for forsinkelsen før arbeidsflyten fortsetter til neste trinn. Som standard er forsinkelsen satt til 0 sekunder. For å angi tidsforsinkelsen gjør du følgende:
  • Angi tiden for forsinkelsen. Tallet kan være et heltall eller et tall med desimaler, som 2,5.
  • Velg tidsperioden for forsinkelsen.

Utløsere

Handlingen Vent kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som venter i én dag før det sendes en e-post

I dette arbeidsflyteksempelet brukes ventehandlingen til å forsinke gjenværende handlinger og betingelser i arbeidsflyten inntil én dag har gått. Etter én dag sendes en e-post dersom bestillingen ikke er oppfylt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis