Oppdater betalingsvilkår for bedriftslokalisasjon

Handlingen Oppdater betalingsvilkår for bedriftslokalisasjon oppdaterer betalingsvilkårene for bedriftslokalisasjonen som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater betalingsvilkår for bedriftslokalisasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater betalingsvilkår for bedriftslokalisasjon.
Felt Beskrivelse
Mal for betalingsvilkår Påkrevd. Den inneholder de nye betalingsvilkårene som skal tilknyttes bedriftslokalisasjonen.

Utløsere

Handlingen Oppdater betalingsvilkår for bedriftslokalisasjon kan brukes med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer betalingsvilkår for en bedriftslokalisasjon når en bedriftslokalisasjon opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres betalingsvilkårene for en bedriftslokalisasjon når en bedriftslokalisasjon opprettes.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen companyLocationUpdate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis