Flytt oppfyllelsesbestilling

Handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling oppdaterer den tilordnede lokalisasjonen for en oppfyllelsesbestilling. Hvis handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling utføres på en oppfyllelsesbestilling som ikke kan flyttes, eller på varelinjer som er tilordnet til den nye lokalisasjonen, returnerer arbeidsflyten en feilmelding.

På denne siden

Felt

Handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling.
Felt Beskrivelse
Ny lokalisasjon Lokalisasjons-ID der oppfyllelsesbestillingen skal flyttes.

Utløsere

Handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling fungerer på oppfyllelsesbestillinger. Handlingen bruker en Oppfyllelsesbestilling-ID for å identifisere oppfyllelsesbestillingen som skal flyttes. Oppfyllelsesbestillings-ID-en angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Handlingen Flytt oppfyllelsesbestilling kan også brukes i arbeidsflyter som kjører gjennom oppfyllelsesbestillinger ved hjelp av handlingen For each-løkke (iterer).

Eksempler

Eksempel på en arbeidsflyt som flytter en oppfyllelsesbestilling når en oppfyllelsesforespørsel avvises

I dette arbeidsflyteksempelet flyttes en oppfyllelsesbestilling etter at en oppfyllelsesforespørsel er avvist av en oppfyllelsestjeneste.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se mutasjonen fulfillmentOrderMove.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis