Usunięto zamówienie

Wyzwalacz Usunięto zamówienie uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie zamówienie.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto zamówienie mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu zamówienia

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu zamówienia.

Testowanie wyzwalacza Usunięto zamówienie

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń zamówienie.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID zamówienia jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu zamówienia. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo