Usunięto pozycję zapasów

Wyzwalacz Usunięto pozycję zapasów uruchamia workflow po usunięciu pozycji zapasów dołączonej do wariantu produktu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto pozycję zapasów mogą być używane poniższe czynności:

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu pozycji zapasów

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu pozycji zapasów.

Testowanie wyzwalacza Usunięto pozycję zapasów

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń wariant z istniejącego produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto pozycję zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu API Graphql Pozycja zapasów.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID pozycji zapasów jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu pozycji zapasów. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo